logo
Fórum pro hráče Andarie
Právě je sob 18. zář 2021, 01:07

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Nový andorský zákoník
PříspěvekNapsal: úte 17. dub 2012, 16:58 
1. výstraha
1. výstraha
Uživatelský avatar

Registrován: čtv 06. lis 2008, 02:17
Příspěvky: 600
Bydliště: Bandar Seri Begawan
NOVÝ ANDORSKÝ ZÁKONÍK


Preambule
My, občané svobodného města Andor, věrni všem dobrým tradicím zemí Andarijských, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet svobodné město Andor a veškeré jeho državy a polnosti v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tento Nový Andorský zákoník.

Pravidla a ustanovení
Andor vystupuje jako svobodné město. Andor je řízen prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní, jejichž práce je založena na úctě k právům a svobodám občanů.

Moc zákonodárná
(1)Zákonodárná moc města Andor náleží Andorské radě.
(2)Členy Andorské rady jsou zástupci všech cechů zapsaných na městském kameni, starosta města, soudce města a dva zvolení zástupci lidu.
(3)Zástupci lidu jsou voleni na dobu pěti měsíců a mohou být zvoleni maximálně na dvě po sobě jdoucí období.
Zvoleni mohou být pouze občané Andoru nemající příslušnost k žádnému cechu, přičemž během voleb mohou dostat maximálně šest hlasů od zástupců jednoho cechu.
Právo volit má každý občan svobodného města Andor.
(4)Zasedání Andorské rady se koná minimálně jednou za dva měsíce. Ohlášeno musí být vždy nejméně tři dny dopředu.
(5)Zasedání Andorské rady se zúčastní maximálně dva zástupci jednoho cechu, s výjimkou starosty a soudce.
(6)Cechy zapsané na městském kameni své zástupce delegují předem. Zúčastnit zasedání Andorské rady se mohou pouze zapsaní zástupci cechů, přičemž maximální počet zapsaných zástupců jsou tři.
Změna zástupců je projednávána Andorskou radou, případné změny v zapsání zástupců cechu jsou potvrzeny hlasováním Andorské rady.
(7)Každý člen Andorské rady má jeden hlas.

Moc výkonná
(8)Zástupcem města Andor je starosta.
(9)Starosta města je volen Andorskou radou.
(10)Navrhovat kandidáta na post starosty je oprávněn každý člen Andorské rady, s výjimkou starosty.
Starostou je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů členů Andorské rady.
Žádný kandidát nesmí volit sám sebe. Pokud je kandidátem starosta, zastávající před hlasováním funkci starosty, jeho hlas je neplatný.
(11)Starosta je volen na pět měsíců.
(12) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.
(13)Volby starosty vždy předchází volbám zástupců lidu do Andorské rady.
(14)Kandidát na starostu musí splňovat podmínky bezúhonnosti a jeho přihlášení na městském kameni musí být nejméně půl roku staré.
(15)Starosta města je členem Andorské rady a má jeden hlas.
(16)Starosta města Andor nemá právo veta.
(17)Specifickým prvkem výkonné moci jsou heroldi.
Heroldi města jsou občané, vybraní soudcem, jmenovaní starostou. Svou funkci zastávají do odvolání, které přísluší starostovi.
Svobodné město Andor má maximálně tři heroldy.
Heroldi se starají o dodržování platných zákonů.
Občané mají za povinnost řídit se pokyny heroldů.

Moc soudní
(18)Soudní moc vykonává jménem města Andor Andorský soud. Jejím představitelem je Andorský soudce.
(19) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.
(20)Soudce svobodného města Andor je jmenován i odvoláván starostou.
(21)Pozici soudce svobodného města Andor nesmí vykonávat starosta, heroldi.
(22)Andorský soudce je členem Andorské rady a má jeden hlas.
(23)Andorský soudce může být souzen pouze Andorskou radou.
(24)Andorský soud soudí výhradně přečiny spáchané na území města Andor. Může být však udělena výjimka. Andorský soud si v tomto případě vyhrazuje právo případ odmítnout.
(25)Andorský soud může soudit všechny občany svobodného města Andor.
Andorský starosta může být souzen Andorským soudem, může však zažádat o proces souzený Andorskou radou.
Andorští heroldi mohou být souzeni Andorským soudem.
Hodnostáři, mocnáři a zástupci ostatních částí zemí Andarijských mohou být souzeni Andorským soudem.
(26)Zákony města Andor upravuje Nový Trestní zákoník. Vymezuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze za jejich spáchání uložit.

Území města Andor
(27)Území svobodného města Andor je rozčleněno do několika částí, které se liší jak velikostí, tak výškou trestní odpovědnosti.
Výška trestní odpovědnosti v jednotlivých částech je upravena v Novém Trestním zákoníku.
(28) Pro lepší interpretaci zákonů je svobodné město Andor rozděleno na pět částí:
Město Andor - Centrum obehnané vnější hradbou.
Předměstí města Andor - jihovýchodní směr, budovy a polnosti podél dlážděných cest, ubytovna, bývalá tržnice.
Nové předměstí města Andor - severním směrem od části Město Andor, budovy uvnitř hradeb, věznice.
Pole - pole a pronájmy na sever od částí Město Andor a Nové předměstí.
Okolí - vše, co nebylo zmíněno.
(29)Specifickým geografickým prvkem jsou zde pak Andorské doly, v jejichž blízkosti a uvnitř dolů samotných platí to samé, jako pro část Město Andor.
(30)Území cechu Husitů a cechu Tuláků – platí to samé, jako pro část Město Andor. Členové zmíněných cechů mají na těchto územích výkonnou moc.
(31)Území bývalého císařského hradu – platí to samé, jako pro část Město Andor. Vstup za vnitřní brány hradu mají pouze členové rady svobodného města Andor, andorští heroldi, pozvané osoby a osoby žádající o audienci.

Přechodná a závěrečná ustanovení
(31)Nový Andorský zákoník nabyl účinnosti dvacátého osmého dne jedenáctého měsíce roku Draka.
(32)Nové vyhlášky svobodného města Andor, pozměňující návrhy, úpravy a ustanovení k Novému andorskému zákoníku jsou platná v případě uveřejnění na vývěsce svobodného města Andor. Veškeré písemnosti musejí obsahovat minimálně datum, podpis starosty, popř. soudce a nabývají účinnosti dnem zapsání na Vývěsku.


Vlastní rukou sepsal dvacátého sedmého dne jedenáctého měsíce roku Draka,
se svolením Andorského starosty a rady svobodného města Andor, Andorský rozsoudce, Jaako--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NOVÝ TRESTNÍ ZÁKONÍKSbírka zákonů svobodného města Andor, vymezení základů trestní odpovědnosti, ukládání trestů a ochranných opatření, místní specifikace.

Zásadní sdělení
Rozhodnutí o výši trestů je stanovováno v závislosti na precedentu, pokud existuje.
Neuposlechnutí orgánů výkonné a soudní moci v svobodném městě Andor se trestá.
Neznalost neomlouvá.

Výčet Andorských zákonů a vyhlášek
(1)Každý občan či návštěvník města je povinen dodržovat zákony a řídit se rozkazy heroldů, soudce, starosty, strážníků. V opačném případě bude potrestán dle rozhodnutí pověřených orgánů.
(2)Zákaz napadání, jak slovního, tak fyzického, občanů zemí Andarijských.
(3)Zákaz bojů ve městě a v některých jeho částech. Platí i pro boj se cvičnými zbraněmi.
(4)Na území svobodného města Andor je zakázáno nošení zbrojí a zbraní. Výjimku tvoří pouze orgány činné v procesu udržování města Andor v chodu a dohlížení na dodržování zákonů a vyhlášek svobodného města Andor.
Zbrojí je myšlena helma, především taková, která kryje obličejovou část hlavy nositele, dále štít.
Zbraní je myšlena jakákoliv zbraň, výjimku tvoří pouze hole, sloužící jako opěra při chůzi, popřípadě řemeslnické nástroje jako lopata, krumpáč, kovářské kladivo. Veškeré ostatní, které nejsou uvedeny, zákon striktně zakazuje.
(5)Zákaz nošení masek a látek zakrývající obličejovou část hlavy nositele, či jinak zakrývajících rysy tváře. Výjimkou je pouze účast na karnevalu, či jiné společenské události, která masky povoluje.
(6)Doporučení o minimálním užívání magických lektvarů, zaklínadel, upravujících či měnících rysy nositele, uživatele, sesílatele. Orgány výkonné, ale i soudní moci ve městě mohou upozornit na jejich odstranění, přičemž je nositel, uživatel, sesílatel neprodleně nucen proměnu, kouzlo, účinky magického artefaktu zrušit.
(7)Zákaz rozdělávání či udržování otevřeného ohně na veřejných prostranstvích ve městě, v pronájmech, vlastních domech, poblíž dolu a skladů s potravinami, u alchymistických dílen.
(8)Důrazný zákaz magických proměn a přeměn osobnosti, vyvolání bytostí, ba dokonce nemrtvých.
Taktéž platí o nebezpečných zvířatech, která mohou občany doprovázet. Povoleni jsou pouze psi, kočky, koně, lamy, popřípadě ochočené ještěrky, bažinní draci a jezdečtí vlci. Vše ostatní je zakázáno.
(9)Zákaz uvazování koní, lam, ještěrek, draků z bažin, vlků na náměstí, v blízkosti portálu, uprostřed cest, na místech, která nejsou pro ustájení zvěře uzpůsobena. Zákon dovoluje ve městě a některých jeho částech uvazovat zvěř pouze na místech, kde se nacházejí žlaby pro zvěř, či ve stájích.
(10)Zákaz vlastnění vícero pronájmů.
(11)Zákaz vykrádání pronájmů, zabírání cizích věcí, přivlastňování si cizího majetku. Důrazné doporučení vrátit majetek, který nalezneme orgánům výkonné a soudní moci ve městě, které sjednají navrácení. Zatajení či jejich přivlastnění se trestá.
(12)Zákaz poškození, či zničení majetku města, či majetku občanů svobodného města Andor.

Územní rozdělení zákonů a vyhlášek
(13)Zákony platné v části Město Andor - platí veškeré platné zákony svobodného města Andor v plném znění
(14)Zákony platné v části Předměstí města Andor - platí veškeré platné zákony svobodného města Andor s výjimkou vyhlášky číslo (9), která pro tuto část území svobodného města Andor neplatí.
(15)Zákony platné v části Nové předměstí města Andor - platí veškeré platné zákony svobodného města Andor v plném znění.
(16)Zákony platné v části Pole - platí veškeré platné zákony svobodného města Andor s výjimkou vyhlášek čísla (4) a (9), které pro tuto část území svobodného města Andor neplatí. Boj s cvičnými zbraněmi povolen.
(17)Zákony platné v části Okolí - platí veškeré platné zákony svobodného města Andor s výjimkou vyhlášek čísla (4) a (9), které pro tuto část území svobodného města Andor neplatí. Boj s cvičnými zbraněmi povolen.

Katalog trestních činů, jejich klasifikace a výše trestů či sankcí, které je možné uložit
(18)Trestné činy proti životu a zdraví (vraždy, ublížení na zdraví,…)
Tyto přestupky jsou nejpřísněji trestány. Výše trestu se může pohybovat mezi pokutou jednoho sta zlatých až po veřejnou popravu, to v případě několikanásobného trestání, či způsobení mnoha ztrát na životech občanů císařství.
(19)Trestné činy proti majetku (krádeže,…)
Tyto přestupky jsou sankciovány maximálně do dvojnásobné částky odcizených předmětů. Při opakovaném naplnění skutkové podstaty tohoto prohřešku, se však delikvent vystavuje nebezpečí ztráty jedné z horních končetin.
(20)Trestné činy obecně nebezpečné (provozování nebezpečných kouzel ve městě,…)
Velmi rozsáhlá škála jak přestupků, tak trestů vyměřených pachatelům trestné činnosti. Od pokuty padesáti zlatých po vytržení jazyka.
(21)Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných (úplatky,…)
Tyto trestné činy jsou řešeny především pokutou. Neexistuje precedens.
(22)Trestné činy ostatní (koně, přeměny, proměny)
Protože se jedná o velice rozmanitou škálu trestních činů, existuje také velmi široká škála trestů a možných sankcí, které lze uložit. Od převodu majetku, po tělesné tresty, to především v případě vyvolání nebezpečných bytostí, případně nemrtvých společníků.
(23)V případě nabytí skutkové podstaty trestného činu může zatýkající představitel města zabavit veškerý majetek zatýkané osoby, uvěznit osoby, které překročili zákon na dobu určitou, či na dobu neurčitou v případě, že se jedná o vazbu před vyhlášením soudního procesu.

Postup při vymáhání pokut
(24) V případě, že je obžalované osobě udělena pokuta, má na její odevzdání zástupcům města 14-30 dní, dle úvahy soudu. Pokud pokutu nezaplatí, bude taková osoba vykázána z města, případný majetek této osoby bude zabaven.
Pokud bude majetek této osoby dostatečný, aby pokryl výši pokuty i přirážku soudu za nedodržení stanovené lhůty, nebude dále stíhána. V opačném případě, bude tato osoba na území svobodného města Andor nabývat statutu "zločinec", to znamená, že nebude na celém území svobodného města Andor vítána, případné útoky proti této osobě nebudou nijak sankciovány ani trestány, ani pokud nabydou skutkové podstaty trestného činu.

Přechodná a závěrečná sdělení
(25)Nový Trestní zákoník svobodného města Andor nabyl účinnosti dvacátého osmého dne jedenáctého měsíce roku Draka.


Vlastní rukou sepsal dvacátého sedmého dne jedenáctého měsíce roku Draka,
se svolením Andorského starosty a rady svobodného města Andor, Andorský rozsoudce, Jaako

_________________
Tehdy když naplno prozřel, zřekl se svého boha, Plamene…

…docházel každý den. Podivný ptačí muž obalený nejen peřím, potlačovanou aurou moci. Každý den slyšel o činech odporných, které posilovaly moc Toho, jenž mění cesty. Slova, která usilovala o jeho příčetnost, pomalu nahlodávala jeho odpor, jako hřebíky vražené do hlavy, měnila jeho vědomí.


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz